Usługi

Transport i logistyka

TLC oferuje naszym klientą wysokiej jakości usługi i rozwiązania dla wszystkich problemów transportowych.

Od ogólnoświatowego odbioru Państwa towarów, poprzez przeładunek do dostawy, przejmujemy cały łańcuch transportowy.
Przy tym korzystamy ze wszystkich rodzajów transportu, takich jak ciężarówki, pociągi, statki żeglugi śródlądowej lub statki pełnomorskie.
Dzięki naszej dobrej sieci logistycznej z wieloma trimodalnymi portami, towary Państwa są bezpieczne i punktualnie dostarczane w punkcie odbioru.
Dzięki wewnętrznym siecią z naszymi logistycznymi partnerami, gwarantujemy, że zawsze wiedzą Państwo, gdzie znajdują się Państwa towary.
Mamy możliwość zorganizowania tymczasowego składowania na wielu placach portowych, a następnie zawsze
"Just in time" zapewnić bezpieczeństwo dostaw towarów masowych.

TLC razem ze swoją macierzystą firmią Ernst Franke dysponuje własną flotą pojazdów ciężarowych, która każdego roku przewozi ponad 1 000 000 ton ładunków i przesyłek masowych.
Do tego używamy wózki widłowe ze stali i aluminium, chodzące podłogi i ciężarówki z plandeką.
TLC posiada własne kontenery na luźne, przechylane towary i kontenery-cysterny.

Inne punkty centralne TLC to transport odpadów (certyfikowany zakład utylizacji odpadów), żegluga śródlądowa, logistyka magazynowa i handel materiałami budowlanymi.
We współpracy z portami w Magdeburgu i Braunschweigu transportujemy ponad 120 000 TEU rocznie i posiadamy ponad 30 własnych podwozi kontenerowych do 20 '-45` oraz własne podwozia przechylne od 20` do 30`.